ކަމުން މިއީ 2000 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދަބެކެވެ. ވާޖިނިއާގެ

ތާ ހިލާފަށް ލޮރެމް އިޕްސަމް އަކީ ހަމައެކަނި ރެންޑަމް ޓެކްސްޓެއް ނޫނެވެ. މިއީ މީލާދީން 45 ވަނަ އަހަރުގެ ކްލާސިކަލް ލެޓިން އަދަބިއްޔާތެއްގެ ބިންގަލެއް ކަމުން މިއީ 2000 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދަބެކެވެ. ވާޖިނިއާގެ ހެމްޕްޑެން-ސިޑްނީ ކޮލެޖުގެ ލެޓިން ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ރިޗަޑް މެކްލިންޓޮކް ލޮރެމް އިޕްސަމް ޕެސޭޖެއްގެ ތެރެއިން މާ އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑު ލެޓިން ލަފުޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ލަފުޒު ކަމަށްވާ ކޮންސެކްޓެޓަރ ހޯދައި ކްލާސިކަލް ލިޓަރޭޗަރގައި މި ލަފުޒުގެ ސައިޓްތައް ހޯދައި […]