Previous
Next

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރު

ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް

ލޮރެމް އިޕްސަމް އަކީ ހަމައެކަނި ޕްރިންޓިން އަދި ޓައިޕްސެޓިން އިންޑަސްޓްރީއެކެވެ

މި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކީ އެންމެ...

ލޮރެމް އިޕްސަމް އަކީ ޕްރިންޓިން އަދި ޓައިޕްސެޓިން އިންޑަސްޓްރީގެ ފަސޭހައިން ޑަމީ ޓެކްސްޓެކެވެ. ލޮރެމް އިޕްސަމް އަކީ 1500 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން މި ސިނާއަތުގެ ސްޓޭންޑަޑް ޑަމީ ޓެކްސްޓެކެވެ

ނޭނގޭ ޕްރިންޓަރަކު ޓައިޕްގެ ގެލީއެއް ނަގައިގެން ޓައިޕް ސްޕީސިމަން ފޮތެއް ހެދުމަށް ސްކްރެމްބްލް ކުރި އިރު އެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ފަސް ގަރުނު ވަންދެން ދިރިހުރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޓައިޕްސެޓިން އަށް ލިބުނު ފުންމާލުން ވެސް އޭގެ މުހިންމު ގޮތެއްގައި ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

blue-villa-beautiful-sea-hotel
building-parliament-uzbekistan-tashkent
k 0
ލޮރެމް އިޕްސަމް އެވެ
ލޮރެމް އިޕްސަމް އެވެ
k 0
ލޮރެމް އިޕްސަމް އެވެ
ލޮރެމް އިޕްސަމް އެވެ
% 0
ލޮރެމް އިޕްސަމް އެވެ
ލޮރެމް އިޕްސަމް އެވެ
th 0
ލޮރެމް އިޕްސަމް އެވެ
ލޮރެމް އިޕްސަމް އެވެ